BİYODIZEL NEDİR?

Kategori

BİODİZEL TARIMSAL ENERJİ HAKKINDA

Atık bitkisel yağlar ile yerli kanola, aspir, pamuk, soya gibi yağlardan biodizel üretimi gerçekleştirilmektedir. Biodizelli motorin uygulamasının dünyadaki örneklerine paralel olarak 4 adet ana amacı ve Türkiye ekonomisine katkısı vardır:

  • Atık bitkisel yağların toplanıp yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülmesiyle insan ve çevre sağlığına büyük yarar sağlaması.
  • Tarım ürünlerine yüksek katma değerli yeni bir sektör açmak ve bu şekilde kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumuna katkıda bulunarak göçün azalmasına yardımcı olmak.
  • Türkiye’nin yabancı kaynaklı petrole olan bağımlılığını azaltmak.
  • Yapısında %11 oranında oksijen ihtiva eden biodizel karıştırılması ile motorda yanması sırasında çıkan zehirleyici gazları ve özellikle karbonmonoksit emisyonunu azaltmak. Ayrıca yağlama özelliğinin çok yüksek olması nedeniyle motorun bakım süresini uzatmaktadır. Setan sayısı seviyesi 55-59 olan biodizel ile karıştırılan motorinler, motorda daha verimli yanmayı sağlamaktadır. Kükürt seviyesinin çok düşük olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına da olumlu etkisi vardır.