TBE HAKKINDA

Kategori

DEĞERLERİMİZ

MİSYON,VİZYON TEMEL DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz :

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji olarak pazarda var olma amacımız;

Bitkisel Atık Yağlardan, Biodizel üretimi yaparak çevre ve canlı sağlığının korunmasına yardımcı olmaktayız. Yerli tarım ürünleri kullanmak koşuluyla, ülkemizde eksikliği görülen yağlı tohumlar tarımını destekleyerek tarımın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ürettiğimiz biodizelin petrolden elde edilen yakıtlar ile harmanlamasını sağlayarak ülke ekonomisini geliştirmek, çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim yapmak bilinci ile faaliyet göstermekteyiz.

Biodizelin, hem bitkisel atık yağların geri kazanılması sonucu elde edilen hem de tarım endüstrisi sonrasında elde edilen bir ürün olduğu görüşündeyiz. Bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararı azaltmaya yönelik bu çalışma, Şirketi’mizin birinci önceliğidir.

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji olarak, atık bitkisel yağlardan ve bitkisel yağlardan elde edilen biodizel üretimine öncülük ederek insan sağlığına, doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor olmanın bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Vizyonumuz:

 TBE Biyodizel Tarımsal Enerji olarak bölge pazarında varlığımızı lider konumunda sürdürmek ve yüksek kaliteli ürünler sunmak doğrultusunda sahip olduğumuz vizyonu şöyle ifade edebiliriz :

  • Bölge pazarında bioyakıt ürünlerinin itibarlı ve güvenilir tek tedarikçisi olmak, 
  • Nihai müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmak,
  • Uzun dönemli ve istikrarlı büyümeyi sağlamak,
  • Operasyonel etkinliği yükselterek operasyon giderlerini azaltmak
  • Yüksek karlılık düzeyini sürdürmek 
  • Pazarda her zaman öncü ve lider konumunda yer almak.

Temel Değerlerimiz :

Biodizel üretiminde öncü olmanın ve yüksek kaliteyi esas alarak ürün geliştirmenin verdiği sorumluluklarımızı yerine getirirken, bize her zaman ışık tutan ve daha iyisini üretmeye motive eden değerlerimizi de ifade etmek isteriz :

  • Müşterilerimize kusursuz hizmet sunmak,
  • Etkin personel yönetimi gerçekleştirmek,
  • Firmamızın güvenilirliğini korumak,
  • Çevreye duyarlılığı artırmak,
MİSYONUMUZ

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji olarak pazarda var olma amacımız;

Bitkisel Atık Yağlardan, Biodizel üretimi yaparak çevre ve canlı sağlığının korunmasına yardımcı olmaktayız. Yerli tarım ürünleri kullanmak koşuluyla, ülkemizde eksikliği görülen yağlı tohumlar tarımını destekleyerek tarımın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ürettiğimiz biodizelin petrolden elde edilen yakıtlar ile harmanlamasını sağlayarak ülke ekonomisini geliştirmek, çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim yapmak bilinci ile faaliyet göstermekteyiz.

Biodizelin, hem bitkisel atık yağların geri kazanılması sonucu elde edilen hem de tarım endüstrisi sonrasında elde edilen bir ürün olduğu görüşündeyiz. Bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararı azaltmaya yönelik bu çalışma, Şirketi’mizin birinci önceliğidir.

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji olarak, atık bitkisel yağlardan ve bitkisel yağlardan elde edilen biodizel üretimine öncülük ederek insan sağlığına, doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor olmanın bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.