BİYODIZEL NEDİR?

Kategori

PROJENİN DOĞAL HAYATA KATKILARI

İnsan ve çevre sağlığı açısından projenin iki büyük katkısı bulunmaktadır:

Atık Bitkisel Yağların Geri Kazanılması

Atık bitkisel yağların çevreye vermiş olduğu zararların bertaraf edilerek içme sularının kirlenmesini engellendiği gibi, denizlerdeki canlıların tehdit edilmesi durumu da ortadan kaldırılacaktır. Şöyle ki; atık su kirliliğinin %25 oranındaki kaynağını kullanılmış bitkisel atık yağlar oluşturmaktadır. Restoran atık sularındaki yağ-gres değeri 100-300 mg/lt arasında değişmektedir. Bitkisel atık yağların geri kazanılması durumunda atık suyundaki yağ-gres değeri 24-144 mg/lt olacaktır. Arıtma yöntemiyle sonu gelmeyen atık suların içerisindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman, suyun kirlenmesine ve sudaki oksijenin azalmasına bağlı olarak  başta balıklar olmak üzere tüm canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır.  Bu proje kapsamında, atık yağların geri kazanımı ile bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır. 1 lt atık yağ 100.000 lt suyu oksijensiz bırakmaktadır. Bu itibarla; projenin gerçekleşmesi ile 2,500.000 m³  suyun kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Bu proje sayesinde belediyelerin arıtma sistemlerine şarj olan bu atıkların sistemlere verdiği zarar da azaltılmış olacak, kanalizasyon hatlarının daha uzun ömürlü olması sağlanacaktır.

Biyodizelin  Atmosfere Olumlu Etkisi 

50.000 ton biodizel üretimi kapasitesi sayesinde fosil yakıtların kullanımı sonucunda hava kirliliğine olumsuz etkisi olan CO2 ve CO salınımının azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Atmosferdeki karbondioksitin ana kaynağı fosil yakıtlardır. Biodizelin ham maddesi ise bitkidir. Bitkiler, fotosentez yolu ile atmosferden karbondioksit alırlar. Bitkilerden elde edilen biodizelin yanması sonucunda yine karbondioksit oluşur. Biodizelin en önemli avantaji atmosferdeki karbondioksiti nötralize etmesidir. Böylece atmosferde karbondioksit geri dönüşümü gerçekleşmektedir.