BİYODIZEL NEDİR?

Kategori

TÜRKİYE’DE BİYODİZEL

Biodizel ile harmanlanmış motorin uygulamaları kapsamında, Türkiye’de biodizel kullanımı konusunda bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Türkiye’deki uygulamalar için motorine TSE EN 589 standardında en fazla %7 oranında biodizel karıştırılması ön görülmüştür. Yatırımın tamamlanacağı üretim tesisinde alternatifli olarak ham yağ ve bitkisel atık yağdan TS EN 14 214 A+1 standardına uygun biodizel  üretilmektedir. Üretilen biodizele tesiste ulusal marker ilavesi yapılmaktadır. Ulusal markerli biodizel, akaryakıt dağıtım şirketinin ana deposuna kara veya deniz tankeri ile taşınır. Burada tanklarda ya da tanker dolum kolunda, tankeri doldurma işlemi sırasında katkı malzemelerinin ilavesinde yapıldığı gibi, bilgisayarlı enjeksiyon sistemi ile %2 oranında karıştırma işlemi yapılmaktadır.
 
Biodizel üretiminde, biodizelin yanı sıra %99,8 saflıkta ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan saf gliserin üretilmektedir.