BİYODIZEL NEDİR?

Kategori

ÜRETİM SÜRECİ

Teknik Boyutları 

Yıllık 50.000 ton bitkisel ham yağ ve atık bitkisel yağ ham madde olarak kullanılmaktadır.

  • 50.000 ton TS EN 14214 standarda uygun biodizel üretilmektedir.
  • 5.000 ton yüksek kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılabilecek %99.8 saflıkta gliserin üretilmektedir.
  • Üretim tesisi Kocaeli Kartepe ilçesindedir.

Biyodizel Üretiminde Ham Madde Temini ve Üretim Prosesi

Ham Madde Temini: 

Biodizel üretiminde kullanılabilecek yağ kaynakları:

  • Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları
  • Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar, 

Proses

Biodizel üretim prosesi aşağıdaki safhaları kapsamaktadır :

Ham yağın nötralize edilmesi sonrasında bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu (alkoliz) ile biyodizel elde edilmektedir. Transesterifikasyon reaksiyonunda yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. Biyodizel üretiminde esterleşme teknolojisi kullanılmaktadır. Bununla birlikte yüksek saflıkta gliserin üretimi de gerçekleşmiştir. Kimya endüstrisi 1853 yılından beri ester üretimini bilmektedir; önemli olan motor biyoyakıtı standart kalitesine uygun ürün eldesini gerçekleştirmektir. 

Biyodizel üretimi tesis bölümleri;

  • Ham Yağ Nötralizasyonu
  • Bazik ve/veya Asidik Esterifikasyon Yöntemi
  • Biyodizel Saflaştırma 
  • Gliserin Saflaştırma