BİYODIZEL NEDİR?

Kategori

DÜNYA’DA BİYODİZEL

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki pek çok ülke, enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım paylarını artırma çabasındadır. Bu nedenle teşvik ve destek programları yasalarla belirlenmiştir. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Norveç, İsveç, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde biodizel, yasal olarak vergiden muaftır. 

ABD: Değişik programlarla biodizel üretimi ve tüketimi desteklenmektedir. Teşvikler, üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır. Teşvik uygulamalarından bazıları bioenerji tüketici kredi programı, hava kalitesi geliştirme programı ve temiz yakıt alt yapısı için vergi indirimi programıdır. Biodizel teşvikleri, ABD’de eyaletlere göre farklılıklar göstermektedir. Yasal olarak taşıt filolarının alternatif yakıtlarla çalışması için düzenlemeler mevcuttur.

Almanya: Yasal olarak %100 biodizel kullanımı mümkündür. Biodizel, tüketim vergilerinden muaftır. Biyodizel için vergi kredileri uygulanmaktadır. Bu muafiyet, saf biodizel ve karışım biodizel için de geçerlidir. 

Fransa: Biodizel için litre başına 0.35 Euro vergi teşviki uygulanmaktadır. Petrol rafinerilerinde %5’e kadar karışımlara izin verilmektedir. 

İtalya: 125.000 tona kadar yıllık kapasitesi olan tesislere belirli süreler için vergi muafiyetleri uygulanmaktadır. Biodizel, İtalya’da genellikle ev ısıtma yakıtı olarak kullanılmaktadır.

Belçika: %100 kullanıma izin verilmiştir. Bazı deneysel projeler için vergi teşviki uygulanmaktadır. 

Finlandiya: Vergi teşviki uygulanmaktadır. 

Yunanistan ve Bulgaristan: Biodizelden vergi alınmamakta ve teşvik verilmemektedir.

İspanya: Deneysel projelerde kullanılan biodizele vergi indirimi yapılmaktadır ancak finansal destek verilmemektedir. 

Avusturya: Yenilenebilir ham maddelerden vergi alınmamaktadır. %100 biodizel kullanımına izin verilmiştir ve vergi muafiyeti vardır.